O nás

Naša spoločnosť poskytuje zdravotnú starostlivosť v oblasti komplexnej rádiológie od roku 2009. Od začiatku svojho pôsobenia patríme k popredným pracoviskám svojho druhu na Slovensku. Vysoká odborná kvalifikácia medicínskeho personálu a vybavenie modernými diagnostickými prístrojmi sú garanciou nadštandardnej starostlivosti o pacienta a neraz vedú k záchrane života.

Nájdete nás v priamom centre Bratislavy, na Námestí SNP č. 10, v príjemnom prostredí budovy UNsP Milosrdných bratov 24 hodín denne.

Poslaním všetkých zamestnancov nášho centra je vysoko profesionálne a ľudsky pristupovať k pacientom a zdravotníckemu personálu, zabezpečiť minimálne čakacie lehoty na vyšetrenia, poskytnúť rýchlu a kvalitnú diagnostiku, nesklamať získanú dôveru.

Sme v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami na Slovensku.

Poskytujeme možnosť vyšetrení aj pre samoplatcov. Vykonávané sú na základe štandardných postupov a cien podľa platného cenníka nášho zariadenia. 

CertifikátVyužívame špičkové technológie nielen v diagnostike, ale i v komunikácii s ostatnými zdravotníckymi zariadeniami či ambulanciami. Naše pracovisko je pripojené do Telerádiologického komunikačného centra (T3C). Tento systém je určený na bezpečný prenos digitálnej obrazovej dokumentácie pacientov jednoducho, rýchlo a spoľahlivo

Máme zavedený systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008

Sme pripravení pomôcť i Vám!