CT - informácie pre lekára

Spektrum ponúkaných vyšetrení
 • CT v oblasti hlavy
 • CT v oblasti krku
 • CT v oblasti hrudníka
 • CT v oblasti brucha
 • CT v oblasti malej panvy
 • CT v oblasti muskuloskeletálneho systému
 • CT angiografia
 • CT virtuálna kolonoskopia
 • HRCT pľúc
 • Kardio CT
 • PRT - periradikulárna terapia
 • Biopsia pod CT kontolou

CT vyšetrenie

Príprava pacienta na vyšetrenie:

 • dostatočná hydratácia pred vyšetrením- poučiť pacienta o pitnom režime ( iba čistá voda)
 • pred vyšetrením 4 hodiny nalačno
 • pred vyšetrením hrubého čreva (CT irigografia) je potrebné pacienta vyčistiť – X-prep, Fortrans
 • nutné na žiadanku uviesť hodnotu aktuálneho kreatinínu- pri hodnote nad 150 umol/l je kontraindikácia podania kontrastnej látky intravenózne.

Alergia na jódovú kontrastnú látku

pri anamnéze alergickej reakcie na jódovú kontrastnú látku a nutnosti podať kontrastnú látku intravenózne je nutná antialergická príprava – napr.:

 • pred vyšetrením cca 18.00 hod a o 24.00 hod.
  – hydrocortison per os
  – dithiaden
  – ranital per os
 • cca 1 hod pred vyšetrením v infúzii 200 mg hydrocortison a 2 mg dithiaden per os ranital

Diabetici

U pacientov, ktorí užívajú Metformín v dobe, keď bola v rámci rtg. vyšetrení parenterálne aplikovaná jódová kontrastná látka, bolo popísané akútne zlyhanie obličiek s laktátovou acidózou. Preto je potrebné u diabetických pacientov, ak je sérový kreatinín normálny, pred plánovaným vyšetrením Metformín vysadiť a opäť pokračovať v liečbe 48 hodín po podaní kontrastnej látky. Užívanie môže byť znovu zahájené len v tom prípade, ak renálna funkcia (sérový kreatinín) zostala v norme.

Kardio CT vyšetrenie

Umožňuje morfologické zobrazenie srdca. Využíva na zobrazenie koronárnynch artérií, ktoré umožňuje vylúčiť alebo zobraziť koronárnu chorobu srdca ako najčastejšiu príčinu ischémie myokardu a stanoviť jej charakter, rozsah a závažnosť, čo môže ovplyvniť manažment pacienta.

Najčastejšie indikácie na kardio CT vyšetrenie:

 • diagnostika koronárnej choroby srdca
 • stanovenie rozsahu a závažnosti koronárneho postihnutia pri ischemickej chorobe srdca
 • monitoring dynamiky koronárnych zmien
 • neinvazívny monitoring koronárnych by- passov a restenóz po PTCA a implantácii stentov
 • detekcia jaziev a aneuryziem myokardu
 • meranie veľkosti a objemov srdcových dutín, hrúbky myokardu....
 • dôkaz trombov a nádorov v srdcových dutinách

Limitácie CT vyšetrenia srdca:

 • vysoká tepová frekvencia (ideálne pod 70 tepov/ min
 • arytmie
 • respiračné artefakty
 • výskyt extenzívnych kalcifikátov
 • súčasné zobrazenie žilového systému

Kontraindikácie

 • alergia na jódovú kontrastnú látku
 • tehotenstvo
PRT- periradikulárna terapia

Je minimálne invazívny zákrok používaný na liečbu chronickej bolesti chrbta zapríčinenej degeneratívnym ochorením chrbtice- diskov a/alebo skeletu. Pri periradikulárnej terapii sa pod CT kontrolou zavedie tenká ihla do blízkosti spinálneho koreňa. PO zavedení ihly a kontrole správnosti polohy sa aplikujú lieky – kortikoid s lokálnym anestetikom (na našom pracovisku používame Diprophos v kombinácii s Marcainom. ) PRT nie je vhodná v prípadoch ak sú ťažkosti spôsobené nesprávnym postojom alebo traumou či už svalov alebo skeletu. Pred PRT je potrebné identifikovať problematické miesto/úroveň, preto je vhodné aby pacient pred podstúpením tohto zákroku mal vykonané MR alebo CT chrbtice.

PRT je vhodná pri:

 • degeneratívne zmeny facetových kĺbov
 • iritácia pri zúžení spinálneho kanála degeneratívnymi zmenami skeletu a diskov
 • bolesť po operácii chrbtice v dôsledku jazvy
 • akútna bolesť chrbta, ev. bolesť chrbta s vyžarovaním

Vedľajším účinkom PRT je ochabnutie, slabosť až paralýza končatiny- efekt spôsobený lokálnym anestetikom, odznie do 2-5 hodín (najneskôr do 24 hod) . V deň zákroku pacienti z tohto dôvodu nesmú viesť motorové vozidlo a je vhodné aby prišli v sprievode druhej osoby; v tento deň by sa mali vyhýbať športovým aktivitám a noseniu ťažkých bremien.

PRT je kontraindikovaná u:

 • tehotných žien
 • u pacientov s ťažkými krvácavými stavmi
 • pacientov alergických na podávané lieky
Biopsie solídnych tumoróznych lézií v oblasti abdomenu, panvy, svalových štruktúr

Cieľom biopsie je odobratie vzoriek z tkanív či tekutinových kolekcií na ich ďalší rozbor (biochemický, histologický, mikrobiologický..)

Najčastejšie vykonávame biopsie z pečeňových lézií neznámej dignity a tumoróznych lézií v oblasti abdomenu a malej panvy.

Vzhľadom na určité riziká spojené s týmto výkonom sú tieto výkony vykonávané iba u pacientov hospitalizovaných v UNB Milosrdní bratia.

Budeme vďační za spätnú väzbu a informáciu o diagnóze pacienta
Informáciu nám môžete zaslať prostredníctvom e- mailu na: barc@barc.sk

Ďakujeme za spoluprácu a zaslanie pacienta.