Kontakt

Adresa

Bratislavské rádiodiagnostické centrum, a.s.
Námestie SNP 10, 814 99 Bratislava

IČO: 36543381
DIČ: 2021593750

Korešpondenčná adresa:
Bratislavské rádiodiagnostické centrum, a.s.
Mýtna 11, 811 07 Bratislava

Organizácia je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4961/B.
výpis z obchodného registra SR

+421 (2) 578 87 140+421 (2) 578 87 141
barc@barc.sk

Telefonické objednávanie na základe žiadanky o vyšetrenie:
+421 (2) 578 87 140+421 (2) 578 87 141

ORDINAČNÉ HODINY

po - pia 7:00 - 15:30

Pohotovostná služba

po - pia 15:30 - 7:00
so - ne 7:00 - 7:00

Tlačivá potrebné k vyšetreniu

Žiadanky - dokumenty na stiahnutie

Parkovanie

Parkovať môžete priamo v garáži UNsP Milosrdných bratov (so zľavou pre pacientov nemocnice) alebo v neďalekých podzemných garážach na Uršulínskej ulici.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kontaktné údaje pre uplatňovanie práv dotknutej osoby uvedené v kapitole III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679:

Kontaktná osoba: výkonný riaditeľ, tel. +421 907 775 800
Adresa: Bratislavské rádiodiagnostické centrum, a.s., SNP 10, 814 99 Bratislava, výkonný riaditeľ

e-mail: tu

Kde nás nájdete