Mamografia (MMG)

INFORMÁCIE PRE PACIENTA

Mamografia je základnou diagnostickou metódou na zobrazenie prsníkov. Ponúka možnosť včasného zachytenia a diagnostikovania zmien v tkanive prsnej žľazy a následnej identifikácie prípadného ochorenia.

Naše pracovisko disponuje najnovším systémom SIEMENS MAMMOMAT INSPIRATION, ktorý umožňuje jednoduchú manipuláciu a presnú diagnostiku. Jeho nesporná výhoda spočíva vo veľmi nízkej radiačnej záťaži.

Spektrum ponúkaných vyšetrení

Indikácie:

  • Prevencia - u každej ženy nad 40 rokov
  • u mladších žien pri podozrení na onkologické ochorenie na základe indikácie gynekológa
  • sledovanie pacientiek s malígnym ochorením

Rizikové faktory

Rizikové faktory vzniku karcinómu sa delia na dve veľké skupiny - genetické a negenetické. Negenetické rizikové faktory: skorý nástup menštruácie, neskoro nastupujúca menopauza, nedojčenie, zápaly prsníkov. Asi u štvrtiny žien s karcinómom prsníka sa pozoruje zvýšený rodinný výskyt tohto ochorenia.

Objednanie na vyšetrenie

Na mamografické vyšetrenie sa pacientky objednávajú na základe žiadanky od indikujúceho lekára telefonicky, mailom alebo osobne na recepcii nášho pracoviska. Pred vyšetrením je potrebné zaregistrovať sa na našej recepcii.

Príprava na MMG vyšetrenie

Mamografické vyšetrenie nevyžaduje špeciálnu prípravu. Vyšetrenia spravidla nie sú bolestivé, pri vyšetreniach je nevyhnutná kompresia teda stlačenie prsníka prístrojom, preto je vhodnejšie vyšetrenie časovať tesne po menštruácii (prsníky sú menej citlivé). Počas vyšetrenia sa vyžaduje spolupráca pacientky s rádiologickým technikom, ktorý samotné vyšetrenie vykonáva. Vyšetrenie trvá cca 10 minút. Pacientkam sa neodporúča pred vyšetrením použiť kozmetické deodoranty. Pred vyšetrením pacientka vyplní krátky dotazník.

MAMOGRAFIA (MMG)