Skiagrafia (RTG)

INFORMÁCIE PRE PACIENTA

RTG vyšetrenie či ľudovo “röntgen“ je základnou rádiologickou zobrazovacou metódou, ktorá využíva fyzikálne vlastnosti takzvaných X-lúčov na vyhotovovanie statického obrazu častí ľudského tela. Ionizujúce žiarenie má rôzne biologické účinky, je však nevyhnutné k vyšetreniu. I z tohto dôvodu musí byť vždy indikované lekárom.

Naše zariadenie je vybavené skiagrafickým prístrojom SIEMENS MULTIX TOP, ktorý je zárukou značne nižšej radiačnej záťaže pre pacienta.

Spektrum ponúkaných vyšetrení

RTG snímkovanie

  • lebky
  • prínosových dutín
  • hrudníka
  • horných a dolných končatín a ich častí
  • chrbtice
  • bedrových kĺbov a panvy
  • brucha

Neposkytujeme skiaskopické vyšetrenia.

Objednanie na vyšetrenie

Na RTG snímkovanie nie je potrebné objednať sa.

Evidencia – registrácia pacienta na základe žiadanky prebieha na recepcii pracoviska od 7:00 hod., vyšetrenia sa realizujú do 15:30 hod. Od 15:30 hod. do 7:00 hod. je na pracovisku pohotovostná služba.

Príprava na RTG vyšetrenie

RTG vyšetrenie nevyžaduje špeciálnu prípravu pacienta, vyšetrenia nie sú bolestivé a trvajú pomerne krátky čas.

Informácia pre ženy vo fertilnom veku:

Vzhľadom na nežiaduce účinky ionizujúceho žiarenia je potrebné, aby RTG vyšetrenie v oblasti malej panvy ženy vo fertilnom veku absolvovali počas menštruácie (od 1. do 10.dňa od začiatku), výnimku tvoria vitálne indikácie k RTG vyšetreniu.

SKIAGRAFIA (RTG)