Náš tím

Venovať sa Vám bude profesionálny tím odborníkov

Lekári

MUDr. Patrícia Lakomá
MUDr. Patrícia Lakomá
vedúci lekár rádiológ
MUDr. Martin Skubák
MUDr. Martin Skubák
lekár rádiológ – odborný garant
MUDr. Dušana Drobná
MUDr. Dušana Drobná
lekár rádiológ
MUDr. Zuzana Petrová
MUDr. Zuzana Petrová
lekár rádiológ
MUDr . Miroslava Smreková
MUDr . Miroslava Smreková
lekár rádiológ
MUDr. Stepan Reshetar
MUDr. Stepan Reshetar
lekár
MUDr. Alexandra Uhrinová
MUDr. Alexandra Uhrinová
lekár
MUDr. Mária Kuštárová
MUDr. Mária Kuštárová
lekár

RÁDIOLOGICKÍ TECHNICI

Radovan Cuninka
Radovan Cuninka
vedúci rádiologický technik
Ivan Malák
Ivan Malák
rádiologický technik
Anna Boďová
Anna Boďová
rádiologický technik
Pavol Hlatký
Pavol Hlatký
rádiologický technik
Eva Kapitáňová
Eva Kapitáňová
rádiologický technik
Ivana Práznovská
Ivana Práznovská
rádiologický technik
Noémi Fecskeová
Noémi Fecskeová
rádiologický technik
Ľubica Šupolíková
Ľubica Šupolíková
radiologický technik

ZDRAVOTNÉ SESTRY A ADMINISTRATÍVA

Dagmar	Dudášová
Dagmar Dudášová
zdravotná sestra
Irena Némethová
Irena Némethová
zdravotná sestra
Ružena Nováková
Ružena Nováková
referentka RDG odd.
Darina Mikulová
Darina Mikulová
dokumentaristka
Monika	Dvořáková
Monika Dvořáková
referent ekonom.oddelenia
Vladimíra Hlavenková
Vladimíra Hlavenková
referentka RDG odd.