Náš tím

Venovať sa Vám bude profesionálny tím odborníkov

Lekári

MUDr. Adriana Belániková
MUDr. Adriana Belániková
lekár rádiológ - primár
MUDr. Martin Skubák
MUDr. Martin Skubák
lekár rádiológ – odborný garant
MUDr. Dušana Drobná
MUDr. Dušana Drobná
lekár rádiológ
MUDr . Salwa Tonka Al-Saadi
MUDr . Salwa Tonka Al-Saadi
lekár rádiológ
MUDr. Jana Túriová
MUDr. Jana Túriová
lekár rádiológ
MUDr. Silvia Štefániková
MUDr. Silvia Štefániková
lekár rádiológ
MUDr. Mária Chedia
MUDr. Mária Chedia
lekár rádiológ
MUDr. Jana Slavová
MUDr. Jana Slavová
lekár rádiológ

RÁDIOLOGICKÍ TECHNICI

Radovan Cuninka
Radovan Cuninka
vedúci rádiologický technik
Ivan Malák
Ivan Malák
rádiologický technik
Anna Boďová
Anna Boďová
rádiologický technik
Pavol Hlatký
Pavol Hlatký
rádiologický technik
Ivana Práznovská
Ivana Práznovská
rádiologický technik
Noémi Fecskeová
Noémi Fecskeová
rádiologický technik
Ľubica Šupolíková
Ľubica Šupolíková
radiologický technik

ZDRAVOTNÉ SESTRY A ADMINISTRATÍVA

Mgr. Ingrid Ondráčková
Mgr. Ingrid Ondráčková
admin. - marketing. pracovník RDG odd.
Dagmar	Dudášová
Dagmar Dudášová
zdravotná sestra
Irena Némethová
Irena Némethová
zdravotná sestra
Ružena Nováková
Ružena Nováková
referentka RDG odd.
Darina Mikulová
Darina Mikulová
dokumentaristka
Monika	Dvořáková
Monika Dvořáková
referent ekonom.oddelenia
Vladimíra Hlavenková
Vladimíra Hlavenková
referentka RDG odd.