Zubný röntgen

INFORMÁCIE PRE PACIENTA

Naše zdravotnícke zariadenie je vybavené unikátnym panoramatickým RTG prístrojom PLANMECA ProMax, ktorý patrí medzi najvšestrannejšie dentálne diagnostické prístroje. Pokrýva celú oblasť chrupu a vytvára tak čisté snímky hornej aj dolnej čeľuste so zníženou dávkou žiarenia.

Spektrum ponúkaných vyšetrení
  • Ortopantomograf (OPG)
  • Bitewingové snímkovanie
  • DRS Cephalometrické snímkovanie
  • Snímkovanie sínusu

Realizujeme vyšetrenia dospelých i detských pacientov.

Objednanie na vyšetrenie

Na RTG snímkovanie zubov nie je potrebné objednať sa.

Pacient sa po príchode na vyšetrenie zaregistruje na recepcii nášho pracoviska. Nutná je žiadanka vypísaná stomatológom alebo čeľustným ortopédom. Vyšetrenia sa realizujú od 7:00 hod. do 14:30 hod. v pracovných dňoch.

Príprava na vyšetrenie

Vyšetrenie nevyžaduje špeciálnu prípravu pacienta. Pred samotným vyšetrením je potrebné zložiť si náušnice, retiazky, sponky z vlasov, pokiaľ má pacient snímateľnú zubnú náhradu rovnako ju treba vybrať z ústnej dutiny.

Po vyšetrení

Pacient dostáva výsledný snímok ako:

  • CD nosič
  • alebo je výtlačok na špeciálnej transparentnej fólii.
ZUBNÝ RÖNTGEN